მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები, მალე დავბრუნდებით